fbpx

LOGO TASARIMI

Akılda Kalıcı Logo

Akılda kalıcı tasarımlarla, markanızın prestijini ve kurumsal kimliğinizi profesyonel olarak yansıtmanızı sağlıyoruz.

Logo & Kurumsal Kimlik Tasarımı

Logolar, kartvizitler, e-posta, yazışma görselleri ve diğer tüm kurumsal kimlik bileşenleri; işletmenin tanımlayıcısı olan görsel ifadelerdir. Özellikle logo yüksek çağrışımsal gücü ve görsel imgeleri kullanan yapısı ile markayla doğrudan özdeşleştirilen bir değer olarak tanımlanır. Bu noktada bir markaya dair stratejiyi, dijital pazarlama kurgusunu veya sosyal medya yönetimi ile alakalı detayları belirlemeden önce logo gibi kurumsal kimlik bileşenlerini belirlemek gerekir.

Kurumsal Kimlik ve Marka İçin Önemi

Kurumsal kimlik markanın görsel açıdan tüm tanımlayıcılarını içeren, markayı tüketiciye en basit şekilde anlatabilecek ve hatırlatabilecek görsel detaylar bütünü olarak tanımlanır. Bu noktada markanın hatırlanabilir olması ve profesyonel bir imaj çizmesi açısından kurumsal kimlik tasarımı hayati önem arz eder. Kurumsal kimlik tasarımı kapsamında markayı görsel açıdan var edecek tüm detaylar belirlenir. Başta logo tasarımı olmak üzere kullanılacak olan renk paletleri, sosyal medya gönderi şablonlarının yapısı ve web sitesinde tercih edilecek kullanıcı arayüzüne dair detaylar kurumsal kimlik tasarımı süresince belirlenir. Logo, amblem, mail imzaları, zarf, sunum ve broşürler gibi tüm kurumsal kimlik bileşenlerinin yapısı da bu süreç dahilinde belirlenir. Kurumsal kimlik tasarımı kapsamında kullanılacak olan görsel imgelerin ve renklerin markayı bütünleyici, birbiriyle çelişmeyen bir yapıda olması gerekmektedir.

Kurumsal Kimlik ve Logo Tasarımı Nasıl Yapılır?

Kurumsal kimlik ve logo tasarımı sürecinde öncelikli olarak marka analizi yapılır. Bu süreç dahilinde marka yetkilileri ile görüşmeler sürdürülerek çizilmek istenen imaja göre kullanılacak olan renk paletleri belirlenir. Sonrasında logoda yansıtılmak istenen değerler ve çağrışımlar üzerinde durularak hangi simgelerin veya ikonların kullanılabileceği düşünülür. Logo tasarım süreci marka ile doğrudan interaktif ilerler. Markanın geri bildirimleri sürekli olarak değerlendirilir ve çalışma da ona göre şekil alır. Genel olarak işe ajansın yaratıcı perspektifinin yansıması adına birden fazla varyasyon çalışılır. Değerlendirme toplantıları yapılarak hangi varyasyonun daha uygun olduğu üzerinde tartışılır. Son olarak da uygun logo finalize edilerek logodaki genel çizgilerin estetik olarak diğer tüm kurumsal kimlik bileşenlerine uyarlanması işi tamamlanır.

Nasıl Çalışıyoruz ?

Logo tasarımı, marka iletişimi ve pazarlama çalışmalarında verilen mesajı bütünleyici bir rol üstlenir. İşletmenin bir marka adı oluşturabilmesi adına logosuyla bir bütün olarak hatırlanabilmesi gerekir. Bu noktada logo markanın temsil ettiği değerleri tanımlayacak bir görsellikte tasarlanması logonun niteliği açısından oldukça kritiktir.

Modern pazarlama tekniklerini ve içgörü odaklı yaklaşımımızı; marka oluşturmadaki en elzem adımlardan olan kurumsal kimlik tasarımı sürecine de yansıtıyoruz. Bu noktada markayı doğrudan temsil eden, hatırlanabilir ve marka ismi ile alakalı olumlu çağrışımlar içeren logolar tasarlamaya öncelik veriyoruz. Bunun haricinde de çok yönlü bir tasarım perspektifi kullanarak aynı çizgileri sosyal medya ve web sitesi gibi kanallarda da kullanıyoruz.

Kurumsal kimlik tasarımı, her şeyden önce müşterilerinize karşı daha profesyonel ve kurumsal bir imaj çizmenize olanak verecektir. Markalaşma sürecindeki ilk adımızınızı atacak, müşteri iletişiminizde daha uzman bir imaj çizebileceksiniz. Bunun haricinde tüm kurumsal dokümanlarınızda entegre bir görsellik kullanacak bu da marka adınızı her anlamda kuvvetlendirecektir.

GET A FREE CONSULTATION

Hemen Ara: +90 531 726 96 96

CERTIFICATION OF

Certification logo
Certification logo
Certification logo
Certification logo

ad image